Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

ΤΕΛΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Θερμή παράκληση να τηρηθεί στο έπακρο η διαδικασία της αίθουσας κλήσης:
  • Παρουσία στην αίθουσα κλήσης μέχρι και 60΄ πριν το αγώνισμα.

  • Το πινάκιο θα κλείνει υποχρεωτικά 45΄ πριν το αγώνισμα.