Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε/Ν (Σέρρες 27-28/6)

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΕΦΗΒΩΝ

10η θέση  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 με επίδοση 4.00μ.