Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Πανελλήνιο πρωτάθλημα Π/Κ σταΤρίκαλα 2015

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ
9
η θέση ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με επίδοση 3.90 

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
17η θέση  ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ με επίδοση 32.28