Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 31/10/2017 λειτουργεί νέα ηλεκτρονική διεύθυνση για τον Γ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.

Επισκέφτηκε μας στην νέα μας ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsneapolis.gr